Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
> Bersek József Általános Iskola > Aktuális > OKTÓBER 6. – A NEMZETI GYÁSZ NAPJA

OKTÓBER 6. – A NEMZETI GYÁSZ NAPJA

„Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára,
Az aradi vártömlöcnek ablakára.
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekén a halálra kész.”

Fotóalbum
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 13 honvédtisztjét: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. Pesten ugyanezen a napon hajtották végre gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet is…
S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.
Október 6-a azóta is a magyar nemzet gyásznapja. A 13 tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten emberfeletti bátorsággal viselte a halált. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, olyan rokonszenvet váltott ki Európa-, sőt Amerika-szerte, amely a nemzet reményeit táplálta, hogy egy kedvező fordulat alkalmával, egyszer véglegesen kivívhatja függetlenségét.
Idén az a megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy a városi műsort is mi adtuk. Kovácsné Szabó Éva igazgatónő emlékező beszéde után felső tagozatos diákjainkkal méltóképpen tisztelegtünk az aradi vértanúk és iskolánk névadója, a kőszegi születésű hős huszárezredes emlékének is, akit a csatatéren Görgei Artúr tüntetett ki babérkoszorús érdemjellel, s akinek maga Kossuth Lajos, az ország kormányzója írta alá ezredesi kinevezését.
Köszönjük kollégánk, Kocsisné Pethő Judit segítségét az énekkar vezetésében és a hangszeres kíséretben.


Horváth Márta és Szabóné Király Éva
A műsor szervezői