Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
> Bersek József Általános Iskola > Aktuális > Digitális Témahét

Digitális Témahét

Az idei tanévben iskolánk újabb országos témahét projekthez csatlakozott.

A Digitális Témahét április 9. és 13. között valósult meg.
A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.
Tanáraink változatos feladatokon keresztül ösztönözték a diákokat, hogy megszerzett informatikai ismereteiket alkalmazzák a különböző tanórákon is. Így például számítógépes segítséggel dolgozták fel a megadott témákat, online feladatokat oldottak meg, egyéni és csoportmunkában projekteket dolgoztak fel, információkat gyűjtöttek, majd prezentáció formájában mutatták be társaiknak.
Az idei tanévben kiemelt szempont volt a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem. Így foglalkoztunk az Internet és a közösségi oldalak használatával, a gyermekekre leselkedő veszélyekkel is.
Ezek a feladatok nem számítanak újdonságnak iskolánkban, hiszen pedagógusaink többsége a tanév során alkalomszerűen vagy rendszeresen alkalmazza ezt az oktatási módszert. Tantermeink többségében rendelkezésre áll a digitális tábla, valamint számítógépterem is rendelkezésre áll a tanórákhoz

Szakosné Zsigmond Terézia szaktanár