Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Dolgozóink Dolgozóink 2023/2024.tanév

2023/2024.tanév

1. Draskaba Eszter: 5.b osztály osztályfőnöke, magyar versenyek, programok szervezője,
2. Horváth Enikő Mercédesz: 2. a osztály osztályfőnöke, német nyelvi versenyek segítője, ökoiskolai team tagja, alsós dekoráció felelőse
3. Horváth Márta: mesterpedagógus, 6. b oszt. főnök, humán mk. vezetője, BE-JÓ Táncegyüttes művészeti vezetője, történelem- biológia-földrajz szertár felelőse, iskolai facebook és honlap felelőse, KT- elnök,
4. Illés András István: 1.a oszt. főnök, fejlesztő pedagógus, órarendkészítő, KT- tag, ÖTM tag, fenntarthatósági témahét egyik felelőse, alsó tagozatos munkaközösség vezetője
7. Kiss Lajos Csaba: természettudományos és sport munkaközösség vezetője, iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke, kémia szertár felelőse, Városi és városkörnyéki matematika verseny fő szervezője, ÖTM tagja
8. Kovácsné Szabó Éva: igazgató
9. Kovácsné Szabó Orsolya:4.a osztály osztályfőnöke, alsós dekoráció felelőse, alsós szertár felelőse, DÖK segítőtanár, alsós naposság felelőse
10. Kovácsné Zsolt Andrea: 8.a osztályfőnök, könyvtáros tanár, egészségnevelő tanár, tankönyvfelelős, Ökoiskolai team- tag, osztályfőnöki munkaközösség- vezető, pályaválasztási felelős
11. Kratochwill Zoltán: testnevelő tanár, sportversenyek, rendezvények segítője, szervezője, DÖK segítőtanár, mentortanár, nyári tábor szervezője
12. Lágler Tibor Jánosné: I. napközis csoport vezetője
13. Musinszki Petra: 7. a osztály osztályfőnöke, órarendkészítő, Pénzügyi és vállalkozói témahét egyik felelőse, felsős naposság szervezője, ÖTM tag
14. Pusztai Zita: 6.a osztály osztályfőnöke, német nyelvi versenyek szervezője, órarendkészítő, ÖTM vezető, Pénzügyi és vállalkozói témahét felelőse, idegen nyelvi munkaközösség- vezető, felsős naposság szervezője
15. Rónainé Bolf Judit: igazgató-helyettes
16. Szabóné Király Éva Anna: technika-rajz szertár felelőse, iskolai dekoráció felelőse, magyar versenyek, programok szervezője
17. Szombathelyi Zita: III. napközis csoport vezetője
18. Tamási László Sámuel: sportprogramok felelőse
19. Tóth-Percze Mária: 5. a oszt. főnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Ökoiskolai team tag, Fenntarthatósági témahét felelőse,
18. Tóthné Pintér Gyöngyi: II. napközis csoport vezetője
19. Trakperger Fanni: testnevelő tanár, sportversenyek szervezője, fotózás a rendezvényeken, gyakornok, mentora: Kratochwill Zoltán, nyári iskolai tábor segítője
20.Vén Tamás Gyula: 3. a oszt. főnöke, iskolai honlap készítésének segítője, fizika szertár felelőse, Digitális témahét felelőse
Kocsisné Pethő Judit: énekkar vezetője, iskolai műsorok ének- zenei felelőse
Madár Ágnes: furulya szakkör vezetője
Stefánichné Szerdahelyi Éva: ének-zene tantárgy oktatása
Szabó Lajosné: horvát nemzetiségi programok, versenyek felelőse

Az intézményi vagyon működtetését, rendben tartását a következő munkatársak látják el:
Laknerné Eredics Edina, iskolatitkár (Kőszeg)
Noszek Zsolt, gondnok (Kőszeg)
Tolnay László Árpádné, takarítónő (Kőszeg, 6 órás)
Szigetvári Lászlóné, takarítónő (Kőszeg, 7 órás)
Némethné Léhmann Mónika, takarítónő (Kőszeg, 8 órás)
Krizmanicsné Pászner Tünde, portás (Kőszeg, 8 órás)