Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Dolgozóink Tantestület 2016 - 2017.

2016 - 2017.

1. Bozó Patrícia Irén: 7. a oszt. főnök, tanulószoba vezetője, testnevelő tanár, kézilabda program vezetője

2. Dr. Bíró Zoltánné, fejlesztő pedagógus,
humán munkaközösség vezetője, a Karácsonyi versmondó verseny főszervezője, felsős tanári naposság szervezője

3. Hegyiné Bartók Alexandra: angol nyelvi versenyek, programok szervezője

4. Horváth Márta: 8. b oszt. főnök, BE-JÓ Táncegyüttes művészeti vezetője, történelem- biológia-földrajz szertár felelőse, szüreti felvonulás egyik felelőse, DÖK segítőtanár, pályaválasztási felelős

5. Illés András: II. napközis csoport vezetője, fejlesztő pedagógus, DÖK segítőtanár, Ökoiskolai team- tag, alsós nyári tábor szervezője, órarendkészítő, KT- tag, ÖTM tag

6. Kiss Lajos Csaba: 5.a oszt. főnök, természettudományos munkaközösség vezetője, PSZ bizalmi, iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke, kémia szertár felelőse, Városi és városkörnyéki matematika verseny fő szervezője, ÖTM tagja

7. Kocsi Zita: német nyelvi versenyek szervezője

8. Kovácsné Szabó Éva: igazgató

9. Kovácsné Vörös Zita: III. napközis csoport vezetője

10. Kovácsné Zsolt Andrea: 6. b oszt. főnök, könyvtáros tanár, egészségnevelő tanár, pályázatfigyelő team tagja, tankönyvfelelős, Bechtold I. megyei term. ism. verseny egyik szervezője, Ökoiskolai team- tag, KT- tag

11. Kratochwill Zoltán: testnevelő tanár, sportversenyek, rendezvények segítője, szervezője, a felsős iskolai tábor szervezője, fotózás a rendezvényeken

12. Lágler Tibor Jánosné: 2. a oszt. főnök, a tankönyvfelelős segítője

13. Rónainé Bolf Judit: igazgató-helyettes, fizikaszertár felelőse

14. Szabóné Király Éva: 8. a oszt. főnök, technika-rajz szertár felelőse, iskolai dekoráció egyik felelőse, osztályfőnöki munkaközösség- vezető, pályaválasztási felelős

15. SzakosnéZsigmond Terézia: 7. b oszt. főnök, órarendkészítő, iskolai honlap készítésének segítője, idegen nyelvi munkaközösség- vezető, számítástechnikai rendszer egyik felelőse

16. Székelyné Pados Katalin: I. nk. csoport vezetője, órarendkészítő, alsós naposság szervezője

17. Szekérné Döbrősy Beáta: 4. a oszt. főnök, PSZ titkára, adventi vásár egyik felelőse

18. Szombathelyi Zita: 3. a osztályfőnök, alsós szertár felelőse, alsós sportfelelős, KT- elnök, ÖTM tag

19. Terplán Zoltán: testnevelés munkaközösség- vezető, iskolai ünnepélyek hang-technikai irányítója, számítástechnikai rendszer egyik felelőse, Bersek- Kupa asztalitenisz verseny főszervezője

20. Tóth-Percze Mária: 6. a oszt. főnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Bechtold I. megyei term. ism. verseny egyik szervezője, Ökoiskolai team tag, erdei iskolai témahét egyik felelőse

21. Tóthné Pintér Gyöngyi: 1.a oszt. főnök, alsós munkaközösség- vezető, fejlesztő pedagógus, pályázatfigyelő team tagja, Ökoiskolai team- tag, óvodákkal való kapcsolattartás felelőse

22. Vilits Katalin: 5. b oszt. főnök, Bechtold István megyei természetismereti verseny főszervezője, pályázatfigyelő team tagja, az erdei iskolai témahét szervezője, Ökoiskolai team vezetője, mentortanár, szaktanácsadó, ÖTM tag

Stefánichné Szerdahelyi Éva: énekkar vezetője, iskolai műsorok ének- zenei felelőse, Szent György - napi énekkari találkozó főszervezője

Szabó Lajosné: horvát nemzetiségi nyelvtanár, a nemzetiségi programok egyik felelőse

Kocsisné Pethő Judit: ének-zenei műsorok felelőse
Kőszegszerdahely

1. dr. Görcs Tiborné: tagintézmény-vezető,órarendkészítő, tankönyvfelelős, ÖTM tag

2. Géróné Gaál Ottilia: német nyelvi versenyek felelőse

3. Kendikné Takáts Zsuzsanna: 1-4.c oszt. főnök, Ökoiskolai programok felelőse, 1. osztályosok beiskolázása

4. Vén Tamás: iskolai hangosítás felelőse, honlapkészítő
Horvátzsidány

1. Hani Tiborné: 1. d oszt. főnök, sportversenyek felelőse, egészségnevelési program felelős

2. Kendik Zoltán: 2. d oszt. főnök

3. Nagy Istvánné: 3-4.d osztályfőnök, gyógypedagógus- logopédus

4. Rákóczy Judit: napközis csoport vezetője, német nyelvi versenyek felelőse, sportrendezvények segítője

5. Szabó Lajosné: tagintézmény-vezető, nemzetiségi programok felelőse, órarendkészítő, tankönyvfelelős

6. Tóth Adrienn: horvát nemzetiségi programok felelőseAz intézményi vagyon működtetését, rendben tartását a következő munkatársak látják el:

Hudák Gáborné, gazdasági ügyintéző
Gáspár Kitti, iskolatitkár
Noszek Zsolt, gondnok
Agárdi Miklósné, takarítónő
Szigetvári Lászlóné, takarítónő
Gróf Ferencné, takarítónő
Molnár Béla, portás
Steiritsné Szalmer Réka, tartósan távol