Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Dolgozóink 2019-2020. tanév

2019-2020. tanév

 • 1.Bozó Patrícia Irén: testnevelő tanár, kézilabda program vezetője, II. tan. szobás csoport vezetője, iskolai nyári tábor egyik szervezője, alsós sportfelelős

 • 2.Horváth Márta: 7. b oszt. főnök, humán mk. vezetője, BE-JÓ Táncegyüttes művészeti vezetője, történelem- biológia-földrajz szertár felelőse, iskolai facebook oldal felelőse, KT- elnök

 • 3.Illés András: 3.a oszt. főnök, fejlesztő pedagógus, DÖK segítőtanár, Ökoiskolai team- tag, órarendkészítő, KT- tag, ÖTM tag, alsós naposság szervezője,

 • 4.Kiss Lajos Csaba: 8.a oszt. főnök, természettudományos munkaközösség vezetője, iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke, kémia szertár felelőse, Városi és városkörnyéki matematika verseny fő szervezője, ÖTM tagja, pályaválasztási felelős

 • 5.Kocsi Zita: német nyelvi versenyek szervezője, órarendkészítő, felsős naposság szervezője, ÖTM tag

 • 6.Kovácsné Szabó Éva: igazgató

 • 7.Kovácsné Szabó Orsolya: alsós dekoráció felelőse, I. napközis csoport vezetője, alsós nyári tábor egyik szervezője, alsós szertár felelőse

 • 8.Kovácsné Zsolt Andrea: könyvtáros tanár, egészségnevelő tanár, pályázatfigyelő team tagja, tankönyvfelelős, Ökoiskolai team- tag,

 • 9.Kratochwill Zoltán: testnevelés mk. vezető, testnevelő tanár, sportversenyek, rendezvények segítője, szervezője, a felsős iskolai tábor szervezője, fotózás a rendezvényeken, Erzsébet tábori pályázat figyelője

 • 10.Lágler Tibor Jánosné: 1.a oszt. főnök, a tankönyvfelelős segítője, alsós színházi programok szervezője

 • 11.Molnár Gyöngyike Anna: 1.b oszt. főnöke, adventi vásár egyik felelőse, alsós dekoráció felelőse

 • 12.Rónainé Bolf Judit: igazgató-helyettes

 • 13.Skriba Ágnes: angol nyelvi versenyek, programok szervezője, Pénzügyi és vállalkozói témahét egyik felelőse, DÖK segítőtanár, Ökoiskolai team tag

 • 14.Szabóné Király Éva: 7.a oszt. főnök, technika-rajz szertár felelőse, iskolai dekoráció egyik felelőse, osztályfőnöki munkaközösség- vezető

 • 15.Szakosné Zsigmond Terézia: 6. a oszt. főnök, órarendkészítő, iskolai honlap készítésének segítője, idegen nyelvi munkaközösség- vezető, számítástechnikai rendszer egyik segítője, Digitális Témahét egyik szervezője

 • 16.Szekérné Döbrősy Beáta: 2.a oszt. főnök, adventi vásár egyik felelőse, Városi Nyugdíjas Pedagógus klub műsorfelelőse, alsó tagozatos mk. vezető

 • 17.Tóth-Percze Mária: 5. a oszt. főnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Ökoiskolai team tag, Fenntarthatósági témahét felelőse

 • 18.Vén Tamás: 4. a oszt. főnöke, iskolai honlap készítésének segítője, fizika szertár felelőse, iskolai rendezvények hangosításának felelőse

 • 19.Vilits Katalin: 8. b osztályfőnök, pályázatfigyelő team tagja, Ökoiskolai team vezetője, szaktanácsadó, ÖTM tag, pályaválasztási felelős

 • Kocsisné Pethő Judit: énekkar vezetője, iskolai műsorok ének- zenei felelőse

 • Madár Ágnes: furulya szakkör vezetője

 • Ihász Tibor: informatikatanár, informatikai versenyek egyik felelőse

 • Terplán Zoltán: asztalitenisz szakkör vezetője, Bersek kupa asztalitenisz verseny szervezője

 • Stefánichné Szerdahelyi Éva: alsó tagozat- ének

 • Dr. Biró Zoltánné: magyar nyelv és irodalom

 • Hartai Katalin Mária: II. nk. csoport vezetője

 • Szabó Lajosné: horvát nemzetiségi programok, versenyek felelőse

 • Nagy István Jánosné: gyógypedagógus

 • Puklerné Lehel Anna Mária: III. nk. csoport vezetője


 • Az intézményi vagyon működtetését, rendben tartását a következő munkatársak látják el:

 • Hudák Gáborné: gazdasági ügyintéző

 • Steiritsné Szalmer Réka: iskolatitkár

 • Noszek Zsolt: gondnok

 • Agárdi Miklósné: takarítónő

 • Szigetvári Lászlóné: takarítónő

 • Gróf Ferencné: takarítónő

 • Molnár Béla: portás