Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Dolgozóink Dolgozóink 2022/2023. tanév.

Dolgozóink 2022/2023. tanév.

1. Draskaba Eszter: magyar versenyek, programok szervezője, II. tsz. csoport vezetője
2. Horváth Enikő Mercédesz: 1. osztály osztályfőnöke, német nyelvi versenyek segítője, ökoiskolai team tagja
3. Horváth Márta: 5. b oszt. főnök, humán mk. vezetője, BE-JÓ Táncegyüttes művészeti vezetője, történelem- biológia-földrajz szertár felelőse, iskolai facebook és honlap felelőse, KT- elnök, Csodaszarvas tábor koordinátora, 60 éves jubileumi rendezvények egyik szervezője
4. Illés András István: 2.a oszt. főnök, fejlesztő pedagógus, órarendkészítő, KT- tag, ÖTM tag, fenntarthatósági témahét egyik felelőse, alsó tagozatos munkaközösség vezetője
5. Kiss Lajos Csaba: természettudományos és sport munkaközösség vezetője, iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke, kémia szertár felelőse, Városi és városkörnyéki matematika verseny fő szervezője, ÖTM tagja
6. Kovácsné Szabó Éva: igazgató
7. Kovácsné Szabó Orsolya: 3.a osztály osztályfőnöke, alsós dekoráció felelőse, alsós szertár felelőse, DÖK segítőtanár, a tankönyvfelelős segítője, III. nk. csoport vezetője
8. Kovácsné Zsolt Andrea: 7.a osztályfőnök, könyvtáros tanár, egészségnevelő tanár, pályázatfigyelő team tagja, tankönyvfelelős, Ökoiskolai team- tag, osztályfőnöki munkaközösség- vezető, 60 éves jubileumi rendezvények egyik szervezője
9. Kratochwill Zoltán: testnevelő tanár, sportversenyek, rendezvények segítője, szervezője, DÖK segítőtanár, mentortanár
11. Molnár Gyöngyike Anna: 4. b oszt. főnöke, adventi vásár egyik felelőse, alsós dekoráció felelőse, alsós naposság szervezője, alsós színházi programok szervezője
12. Musinszki Petra: 6. a osztályfőnök, órarendkészítő, Pénzügyi és vállalkozói témahét egyik felelőse
13. Petrik Zoltán Tiborné: angol- és sport programok, versenyek szervezője, testnevelés szertár felelőse, felsős naposság szervezője
14. Pusztai Zita: 5.a osztály osztályfőnöke, német nyelvi versenyek szervezője, órarendkészítő, ÖTM vezető, Pénzügyi és vállalkozói témahét felelőse, idegen nyelvi munkaközösség- vezető
15. Rónainé Bolf Judit: igazgató-helyettes
16. Skriba Ágnes (GYED)
17. Szabóné Király Éva Anna: technika-rajz szertár felelőse, iskolai dekoráció egyik felelőse, adventi vásár egyik felelőse
18. Tóth-Percze Mária: 8. a oszt. főnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Ökoiskolai team tag, Fenntarthatósági témahét felelőse, 60 éves jubileumi rendezvények egyik szervezője
19. Trakperger Fanni: testnevelőtanár, sportversenyek szervezője, fotózás a rendezvényeken, gyakornok, mentora: Kratochwill Zoltán, I. tsz. csoport vezetője
20.Vén Tamás Gyula: 4. a oszt. főnöke, iskolai honlap készítésének segítője, fizika szertár felelőse,
21. Vincze Tímea: német nyelvi programok, versenyek felelőse, Digitális témahét felelőse, iskolai rendezvények hangosításának felelőse, idegen nyelvi faliújság felelőse
Szakosné Zsigmond Terézia: Digitális témahét felelőse
Kocsisné Pethő Judit: énekkar vezetője, iskolai műsorok ének- zenei felelőse
Madár Ágnes: furulya szakkör vezetője
Stefánichné Szerdahelyi Éva: ének-zene tantárgy oktatása
Tóthné Pintér Gyöngyi: I. nk. csoport vezetője
Plechl Ildikó Eszter: II. nk. csoport vezetője, 60 éves jubileumi rendezvények egyik szervezője
Szabó Lajosné: horvát nemzetiségi programok, versenyek felelőse


Az intézményi vagyon működtetését, rendben tartását a következő munkatársak látják el:
Steiritsné Szalmer Réka: iskolatitkár
Noszek Zsolt: gondnok
Bigner Gáborné: takarítónő
Szigetvári Lászlóné: takarítónő
Bodovics Katalin: takarítónő
Krizmanicsné Pászner Tünde: portás