Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Dolgozóink 2018-2019. tanév

2018-2019. tanév

Bozó Patrícia Irén
DÖK segítőtanár, testnevelő tanár, kézilabda program vezetője, Ökoiskolai team tag
Hergovits Edit
matematika tanár, a Városi és város környéki matematika verseny egyik segítője
Hollósiné Breznyiczki Mariann
horvát nemzetiségi programok felelőse, karácsonyi versmondó verseny segítője, felsős naposság felelőse
Horváth Márta
6. b oszt. főnök, humán mk. vezetője, BE-JÓ Táncegyüttes művészeti vezetője, történelem- biológia-földrajz szertár felelőse, iskolai facebook oldal felelőse
Illés András
4.a oszt. főnök, fejlesztő pedagógus, DÖK segítőtanár, Ökoiskolai team- tag, órarendkészítő, KT- tag, ÖTM tag
Kiss Lajos Csaba
7.a oszt. főnök, természettudományos munkaközösség vezetője, iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke, kémia szertár felelőse, Városi és városkörnyéki matematika verseny fő szervezője, ÖTM tagja
Kocsi Zita
német nyelvi versenyek szervezője, órarendkészítő
Kovácsné Szabó Éva
igazgató
Kovácsné Szabó Orsolya
alsós dekoráció felelőse, II. napközis csoport vezetője, alsós nyári tábor egyik szervezője, alsós szertár felelőse
Kovácsné Zsolt Andrea
8. b oszt. főnök, könyvtáros tanár, pályaválasztási felelős, egészségnevelő tanár, pályázatfigyelő team tagja, tankönyvfelelős, Bechtold I. városi term. ism. verseny egyik szervezője, Ökoiskolai team- tag, KT- tag
Kratochwill Zoltán
testnevelés mk. vezető, testnevelő tanár, sportversenyek, rendezvények segítője, szervezője, a felsős iskolai tábor szervezője, fotózás a rendezvényeken, Erzsébet tábori pályázat figyelője
Lágler Tibor Jánosné
2. a oszt. főnök, a tankönyvfelelős segítője, alsós színházi programok szervezője
Molnár Gyöngyike Anna
I. nk. csoport vezetője, alsós naposság szervezője, adventi vásár egyik felelőse, alsós sportfelelős, alsós dekoráció felelőse
Rónainé Bolf Judit
igazgató-helyettes
Skriba Ágnes
gyakornok, angol nyelvi versenyek, programok szervezője, I. tan. sz. csoport vezetője, Pénzügyi és vállalkozói témahét egyik felelőse
Szabóné Király Éva
6. a oszt. főnök, technika-rajz szertár felelőse, iskolai dekoráció egyik felelőse, osztályfőnöki munkaközösség- vezető
Szakosné Zsigmond Terézia
5. a oszt. főnök, órarendkészítő, iskolai honlap készítésének segítője, idegen nyelvi munkaközösség- vezető, számítástechnikai rendszer egyik segítője, gyakornok mentora, Digitális Témahét egyik szervezője
Szekérné Döbrősy Beáta
1.a oszt. főnök, adventi vásár egyik felelőse, Városi Nyugdíjas Pedagógus klub műsorfelelőse
Szombathelyi Zita
III. nk. csoport vezetője, KT- elnök, ÖTM tag
Tóth-Percze Mária
8. a oszt. főnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Bechtold I.városi term. ism. verseny egyik szervezője, Ökoiskolai team tag, Fenntarthatósági témahét felelőse
Tóthné Pintér Gyöngyi
3.a oszt. főnök, alsós munkaközösség- vezető, fejlesztő pedagógus, pályázatfigyelő team tagja, Ökoiskolai team- tag, óvodákkal való kapcsolattartás felelőse
Vén Tamás
II. tan. szobás csoport vezetője, iskolai honlap készítésének segítője, fizika szertár felelőse, iskolai rendezvények hangosításának felelőse
Vilits Katalin
7. b osztályfőnök, Bechtold István városi természetismereti verseny főszervezője, pályázatfigyelő team tagja, az erdei iskolai témanapok szervezője, Ökoiskolai team vezetője, szaktanácsadó, ÖTM tag
Kocsisné Pethő Judit
énekkar vezetője, iskolai műsorok ének- zenei felelőse
Madár Ágnes
furulya szakkör vezetője
Ihász Orsolya
informatikatanár, informatikai versenyek egyik felelőse
Terplán Zoltán
asztalitenisz szakkör vezetője, Bersek kupa asztalitenisz verseny szervezője
Az intézményi vagyon működtetését, rendben tartását a következő munkatársak látják el
Hudák Gáborné
gazdasági ügyintéző
Steiritsné Szalmer Réka
iskolatitkár
Noszek Zsolt
gondnok
Molnár Béla
portás
Agárdi Miklósné
takarítónő
Gróf Ferencné
takarítónő
Szigetvári Lászlóné
takarítónő