Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Eseménynaptár Eseménynaptár 2017/2018. tanév

Programfüzet 2017/2018. tanév

SZEPTEMBER
• 1. tanévnyitó ünnepély
Kőszegen 8.00-kor
felelősök: Dr. Biró Zoltánné, Terplán Zoltán, Horváth Márta
Horvátzsidányban szeptember 1-én 8.00 órakor
Felelős: Hani Tiborné, Tóth Adrienn
• 1. szülői értekezlet az első osztályos szülők számára Kőszegen
• 4. szülői értekezlet az első osztályos szülők számára Horvátzsidányban
• 5. 2- 4. osztály szülői értekezlet Kőszegen és Horvátzsidányban
• 6. szülői értekezlet 5- 8. évfolyam Kőszegen + SZM értekezlet
• 8. osztálykirándulási tervek leadása az igazgatóhelyettesnek, tagintézmény-
vezetőknek (időpont, útvonal, kísérők, várható költség)
• 10. Históriafutás
Felelősök: testnevelés mk.
• Tolnay Kupa
Felelősök: testnevelés munkaközösség
• 14-15. Papírgyűjtés Horvátzsidányban
• 11-15. első munkaközösségi értekezletek
Felelősök: munkaközösség vezetők
• 21. Autómentes nap (Írottkő Natúrpark)
Felelős: Terplán Zoltán mk. vezető
• 25. tanmenetek, szakköri tervek, mk. tervek, osztályfőnöki, napközis, tanulószobás
munkatervek leadása az igazgatónak, tagintézményekben a tagintézmény vezetőknek
• 25. A Nyelvek Európai Napja - 5-8. évfolyam
Felelős: idegen nyelvi munkaközösség
• 23. (szombat) – Szüreti felvonulás Kőszegen
Felelősök: Horváth Márta (DÖK, BE- JÓ, 5. b ofő), Szabóné Király Éva 5. a ofő


OKTÓBER
• 1. törzslapok megnyitása
Felelős: igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető
• 4. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra + SZM
• 5. DÖK közgyűlés
• 12. Őszi kirándulás- DÖK
• 6. megemlékezés az aradi vértanúkról- projektnap
Felelősök:
Kőszegen: alsó tagozatos és a humán munkaközösség
Horvátzsidányban: Szabó Lajosné
• 9. „Zöld Napok”
Felelős: Vilits Katalin és az Ökoiskolai team
• 7. Látogatás a Marija Gorica - i iskolába
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 10-13. Iskolai számolási verseny alsó-felső tagozatosoknak
Felelős: Kiss Lajos Csaba, Tóthné Pintér Gyöngyi munkaköz. vezetők
• 10-13. Német - és angol szó- és kifejezés verseny felső tagozaton
Felelős: Szakosné Zsigmond Terézia mk. vez.
• 19. Sportnap a felső tagozatnak
Felelősök: testnevelés munkaközösség
• 19. Peresznyei nagycsoportosok látogatása a Horvátzsidányi Tagiskolában
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 20. Családi sportnap az alsó tagozatnak
Felelősök: alsó tagozatos mk. és segítők a testnevelő tanárok
• 19. Nakovity szépkiejtési verseny
Felelősök: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 20. iskolai ünnepély az október 23. forradalom emlékére
Felelősök:
Kőszegen: Horváth Márta, Szabóné Király Éva, Terplán Zoltán,
Horvátzsidányban: osztálykeretben
• 24. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny és Karácsonyi versmondó verseny és
rajzpályázat kiírása
Felelős: Terplán Zoltán, humán mk.
• 27. Budapesti kirándulás
Felelős: Horváth Márta
• 27. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
• 30. november 3. Őszi szünet


NOVEMBER
• 6. 1. tanítási nap őszi szünet után
• 8. Vezetőségi értekezlet
• 9. Nyitott iskola program Kőszegen az óvónőknek
• 10. Márton-napi lampionos felvonulás Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 13. Bersek- Kupa Egyéni Asztalitenisz Verseny Felelősök: Terplán Zoltán mk. vezető és a testnevelést tanítók
• 15. Nyitott iskola program Kőszegen, Horvátzsidányban a jelenlegi tanulók szülei számára (1. óra alsó tagozaton, 2. óra felső tagozaton)
• 20-ig A középiskolák visszajelzése alapján az összesítést megismertetni a szülőkkel,
nevelőtestülettel, utána elküldeni jegyzőkönyvvel a Tankerületnek
• 18. Öregek napja Kiszsidányban Felelős: Nagy Istvánné, Tóth Adrienn
• 20-21. egészségnevelési programok Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, Tóth- Percze Mária
• 20-24. Egészségnevelési hét Horvátzsidányban
Felelős: napközis nevelők
• 22. Karácsonyi rajzverseny
Felelős: humán mk.
• 22. SZM értekezlet
• 25. Horvát nemzetiségi est
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 27. Karácsonyi versmondó verseny iskolai fordulója (1-8.évf.)
Felelősök: humán és alsós mk.
• 28. szülői értekezletek 1-4.o. Kőszegen, Horvátzsidányban
• 29. szülői értekezletek 5-8. o. + 7 - 8. osztályosok továbbtanulási tájékoztatója


DECEMBER
• 1. 1. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Szekérné Döbrősy Beáta (Kőszeg) Nagy István Jánosné (Horvátzsidány)
• 1. Öregek napja Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn
• 6. Kőszegen Mikulás-diszkó 16.00-19.00
Felelős: Diákönkormányzat
• 6. Mikulásvárás mindkét épületben
Felelősök:
Kőszegen: alsós mk.,
Horvátzsidányban: osztálytanítók
• 7. Továbbtanulási dokumentációk előkészítése
Felelős: 8. o. osztályfőnökök
• 8. 2. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Székelyné Pados Katalin (Kőszeg) Hani Tibor Balázsné (Horvátzsidány)
• 8. Alsós horvát karácsonyi versmondó verseny Horvátzsidányban
Minden pedagógus
• 13. Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat
Felelős: Dr. Biró Zoltánné, Szabóné Király Éva
• 14-20. Iskolai adventi vásár Kőszegen
Felelős: Szekérné Döbrősy Beáta, Szabóné Király Éva, Kökény Adrienn
• 15. 3. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Hollósiné Breznyiczki Mariann (Kőszeg) Kendik Zoltán János (Horvátzsidány)
• 15. Adventi vásár Horvátzsidányban
Felelős: Szülői Munkaközösség
• 19. Csider Sándor író - olvasó találkozó a peresznyei és a horvátzsidányi
nagycsoportosokkal együtt
Felelős: Szabó Lajosné
• 21. Karácsonyi ünnepély Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Dr. Biró Zoltánné
• 22. Nevelési értekezlet - a téli szünet előtti utolsó tanítási nap
• 27. január 2. téli szünet


2018.
JANUÁR
• 3. Téli szünet utáni első tanítási nap
• 4. Fogadó délután Horvátzsidányban
Felelős: tanítók, Szabó Lajosné
• 10. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra + SZM értekezlet
Szervező: Horváth Márta
• 24. Félévi osztályozó értekezlet Kőszegen, Horvátzsidányban
• 26. Az 1. félév utolsó napja
• 27. XVIII. Bersek-bál


FEBRUÁR
• 2. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje
• 7. Félévi értekezlet
• 3. SZM – bál Horvátzsidányban
Felelős: SZM
• 8. Iskolai farsang – felső tagozat (15.00- 19.00)
Felelős: DÖK, minden pedagógus
• 9. Iskolai farsang – alsó tagozat (15.00 –18.00) és Horvátzsidányban
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
• 13. Farsangfarka
• 14-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése
Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök
• 19. Bersek Kupa asztalitenisz csapatverseny kiírása
Felelős: Terplán Zoltán mk. vezető, Kratochwill Zoltán
• 20-21. Művészeti Szemle iskolai fordulója
Felelősök: alsós és humán mk.
• 25. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
• 28. fogadóóra

MÁRCIUS


• 7. Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn
• 8. Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Kőszegen
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
• 5-8. Városi Művészeti Szemle
• 5-9. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
Felelős: Vilits Katalin, Szabóné Király Éva ofő. mk. vezető
• 8. nyugdíjas pedagógusok köszöntése Kőszegen
• 10. Pályaorientációs nap (szombat)
• 12. Bersek Kupa asztalitenisz egyéni verseny
Felelős: Terplán Zoltán, Kratochwill Zoltán
• 12. 1. Manósuli
Felelős: alsós mk.
• 12. „Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
• 14. Ünnepély március 15-e tiszteletére
Kőszegen iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére, koszorúzás a Bersek szobornál és a Bersek- sírnál + 55. éves jubileumi évforduló
Felelősök: iskolavezetés, Szombathelyi Zita, Kocsisné Pethő Judit, Terplán Zoltán, DÖK segítőtanárok, minden pedagógus
Horvátzsidányban iskolai ünnepély a 3-4. osztály részvételével az anyaiskolában, 1-2. osztály a tagiskolában
• 21. Városi és városkörnyéki matematika verseny kiírása
Felelősök: Kiss Lajos Csaba, Kocsisné Pethő Judit és az iskola vezetősége
• 24. Munkaszolgálatosok emléknapja
• 26. 2. Manósuli
Felelősök: alsós munkaközösség
• 28. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
• 29- április 3. Tavaszi szünet


ÁPRILIS
• 1-30. Tanítók óvodai látogatása
Felelős: Tóthné Pintér Gyöngyi mk. vez.
• 4. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
• 7. „Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
• 9. Városi és városkörnyéki matematika verseny
Felelős: Kiss L. Csaba mk. vez.
• 9-13. Digitális témahét
Felelős: Terplán Zoltán, Szakosné Zsigmond Terézia
• 10. Szülői értekezlet mindkét épületben 1- 4. osztály
• 11. Szülői értekezlet 5- 8. osztály + vezetőségi értekezlet
• 11. Költészet napja Horvátzsidányban
Felelős: osztályfőnökök
• 16. 3. Manósuli és szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek
• 16. Holokauszt emléknapja
• 20. Bechtold István városi természetismereti verseny
Felelős: Vilits Katalin főszervező és a természettudományos mk.
• 21. Nevelési értekezlet (szombat)
• 23-27. Fenntarthatóság- környezettudatosság témahete, Föld napja
Felelős: Tóth- Percze Mária, Illés András
• 26 – 28. „Határtalanul” 7. évfolyam számára
Felelős: Tóth-Percze Mária, Kovácsné Zsolt Andrea osztályfőnökök


MÁJUS
• 2. tantestületi kirándulás
• 4. Anyák napja Horvátzsidányban
Felelősök: osztályfőnökök
• 7. Szó+ Kincs= Szókincs verseny német és angol nyelvből 4. osztálynak
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 8. Horvátzsidányi 4. osztályosok látogatása a székhelyintézményben
Felelős: Tóth Adrienn
• 9. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra + SZM
• 11. Madarak és fák napja, „Miénk itt a rét” Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, valamennyi pedagógus
• 16. Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyam
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 17. Felső tagozatos kirándulás
Felelős: DÖK
• 23. Országos kompetenciamérés- szövegértés, matematika 6. és 8. évfolyam
• 24-25. Erdei iskola 6.b
Felelős: Vilits Katalin, Kovácsné Zsolt Andrea
• 25. A Marija Goricai testvériskola fogadása + Gyermeknap Horvátzsidányban
• 30 - június 8. Osztálykirándulások
Felelős: osztályfőnökök

JÚNIUS
• 1. Nyugdíjas pedagógusok köszöntése
• 1. Kirándulás - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelős: osztálytanítók
• 4. Nemzeti Összetartozás Napja
 • Jutalomkirándulás Kőszegen

 • 7-8. Erdei iskola 6.a osztály

 • • 13. Tanév végi osztályozó értekezletek
  • 14. Gyermeknap + Évadzáró programok
  Felelős: SZM, DÖK, minden pedagógus
  • 15. Utolsó tanítási nap
  • 16. Tanévzáró ünnepély Horvátzsidányban 17.00
  Felelős: Hani Tibor Balázsné, Tóth Adrienn
  • 18-22. Nyári sport - és szabadidős tábor, helyben
  Felelős: Kratochwill Zoltán, Szekérné Döbrősy Bea
  • 18-22. Nyári sport – és szabadidős tábor Horvátzsidányban
  Felelős: Tóth Adrienn
  • 22. Tanévzáró ünnepély Kőszegen
  Felelős: Szabóné Király Éva, Terplán Zoltán
  • 27. Tanévzáró értekezlet 8.00 óra


  AUGUSZTUS
  • 30. Ostrom-megemlékezés, koszorúzás Kőszegen
  Felelős: DÖK