Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Eseménynaptár 2018-2019. tanév

2018-2019. tanév

2018.
SZEPTEMBER

• 3. tanévnyitó ünnepély
Kőszegen 8.00-kor
felelősök: Hollósiné Breznyiczki Mariann , Skriba Ágnes,Vén Tamás, Horváth Márta, Szabóné Király Éva
Horvátzsidányban szeptember 3-án 8.00 órakor
Felelős: Nagy Istvánné és Kendik Zoltán
• 3. szülői értekezlet az első osztályos szülők számára Kőszegen
• 6. szülői értekezlet az 1-4. osztályos szülők számára Horvátzsidányban
• 9. Históriafutás
Felelősök: testnevelés munkaközösség
• 10-14. első munkaközösségi értekezletek
Felelősök: munkaközösség vezetők
• 11. 2- 4. osztály szülői értekezlet Kőszegen
• 12. szülői értekezlet 5- 8. évfolyam Kőszegen + SZM értekezlet
• 15. Gyárlátogatás a Nestle- ben – Horvátzsidány (szombat)
• 17. osztálykirándulási tervek leadása az igazgatóhelyettesnek, tagintézmény-
vezetőnek (időpont, útvonal, kísérők, várható költség)
• 21. Autómentes nap (Írottkő Natúrpark)
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető
• 22. Falunap- Horvátzsidány
• 25. tanmenetek, szakköri tervek, mk. tervek, osztályfőnöki, napközis, tanulószobás
munkatervek leadása az igazgatónak, tagintézményben a tagintézmény vezetőnek
• 26. A Nyelvek Európai Napja - 5-8. évfolyam
Felelős: idegen nyelvi munkaközösség
• 29. (szombat) – Szüreti felvonulás Kőszegen
Felelősök: DÖK, BE- JÓ, Tóthné Pintér Gyöngyi (3.a ofő), Szakosné Zsigmond Terézia 5. a ofő
• 28.?? Tolnay Kupa
Felelős: testnevelés munkaközösség

OKTÓBER
• 1. Törzslapok megnyitása
Felelős: igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető
• 3. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 4. DÖK közgyűlés
• 5. Megemlékezés az aradi vértanúkról- városi rendezvény is
Felelősök:
Kőszegen: Horváth Márta, Szabóné Király Éva és az iskolavezetés
Horvátzsidányban: Szabó Lajosné

• 5. „Zöld Nap”
Felelős: Vilits Katalin és az Ökoiskolai team
• 9-12. Iskolai számolási verseny alsó-felső tagozatosoknak
Felelős: Kiss Lajos Csaba, Tóthné Pintér Gyöngyi munkaköz. vezetők
• 9-12. Német - és angol szó- és kifejezés verseny felső tagozaton
Felelős: Szakosné Zsigmond Terézia mk. vez.
• 11. Családi sportnap a felső tagozatnak
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető és a testnevelő tanárok
• 12. Családi sportnap alsó tagozatnak
Felelősök: testnevelés munkaközösség, alsó tagozatos munkaközösség
• 13. Pályaorientációs nap (szombat)
• 13. Látogatás a Marija Gorica - i iskolába
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 15. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny kiírása
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető
• 17. Középiskolai igazgatók tájékoztató szülői értekezlete
• 17. Nakovity szépkiejtési verseny
Felelősök: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 18. Peresznyei nagycsoportosok látogatása a Horvátzsidányi Tagiskolában
Felelős: Kendik Zoltán
• 19. Iskolai ünnepély az október 23. forradalom emlékére
Felelősök:
Kőszegen: Hollósiné Breznyicki Mariann
Horvátzsidányban: osztálykeretben
• 26. Budapesti kirándulás
Felelős: Horváth Márta
• 26. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
• 29-31. Őszi szünet

NOVEMBER
• 5. 1. tanítási nap őszi szünet után
• 6. Királyi Városnap – „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadása + koszorúzás a
díszpolgárok sírjánál
Felelős: iskolavezetés
• 7. Vezetőségi értekezlet
• 8. Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat kiírása
• 9. Márton-napi lampionos felvonulás Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 12. Bersek- Kupa Egyéni Asztalitenisz Verseny Felelősök: Kratochwill Zoltán mk. vezető és a testnevelést tanítók
• 14. Nyitott iskola program Kőszegen, Horvátzsidányban a jelenlegi tanulók szülei számára (1. óra alsó tagozaton, 2. óra felső tagozaton)
• 20-ig A középiskolák visszajelzése alapján az összesítést megismertetni a szülőkkel,
nevelőtestülettel, utána elküldeni jegyzőkönyvvel a Tankerületnek
• 19-20. egészségnevelési programok Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, Tóth- Percze Mária
• 19-23. Egészségnevelési hét Horvátzsidányban
Felelős: Kendik Zoltán, Kendikné Takáts Zsuzsanna
• 20. Gyermekszínház Kőszegen (Horvátzsidányi Tagiskola)
• 21. Karácsonyi rajzverseny
Felelős: humán mk.
• 23. Öregek napja Kiszsidányban Felelős: Szabó Lajosné, Kendik Zoltánné
• 24. Horvát nemzetiségi est
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 26. Karácsonyi versmondó verseny iskolai fordulója (1-8.évf.)
Felelősök: humán és alsós mk.
• 27. szülői értekezletek 1-4.o. Kőszegen, Horvátzsidányban is
• 28. szülői értekezletek 5-8. o. + SZM
• 30. 1. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban osztálytanítók
Felelősök: Szombathelyi Zita (Kőszeg)

DECEMBER
• 1. Öregek napja Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn
• 6. Kőszegen Mikulás-diszkó 15.00-18.00
Felelős: Diákönkormányzat
• 6. Mikulásvárás mindkét épületben
Felelősök:
Kőszegen: alsós mk.,
Horvátzsidányban: osztálytanítók
• 7. Továbbtanulási dokumentációk előkészítése
Felelős: 8. o. osztályfőnökök
• 7. 2. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Kovácsné Szabó Orsolya (Kőszeg), osztálytanítók (Horvátzsidány)
• 7. Alsós horvát karácsonyi versmondó verseny Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, tanítók
• 12. Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat
Felelős: Horváth Márta, Szabóné Király Éva
• 12-18. Iskolai adventi vásár Kőszegen
Felelős: Szekérné Döbrősy Beáta, Molnár Gyöngyike Anna
• 14. 3. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Skriba Ágnes (Kőszeg) osztálytanítók (Horvátzsidány)
• 14. Adventi vásár Horvátzsidányban
Felelős: SZM
• 15. Nevelési értekezlet (szombat- munkanap)
• 18. Csider Sándor író - olvasó találkozó a peresznyei és a horvátzsidányi
nagycsoportosokkal együtt
Felelős: Szabó Lajosné
• 21. 4. adventi gyertyagyújtás (felelőse: Molnár Gyöngyike Anna) és Karácsonyi
ünnepély Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Horváth Márta és a humán mk. (Kőszeg), osztálytanítók Horvátzsidányban
• 21. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
• 22. Falukarácsony Horvátzsidányban
Felelős: Nagy Istvánné, Tóth Adrienn
• 27. január 2. téli szünet


2019.
JANUÁR

• 3. Téli szünet utáni első tanítási nap
• 8. Fogadó délután Horvátzsidányban
Felelős: tanítók, Szabó Lajosné
• 9. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 19. XIX. Bersek-bál
Szervező: Horváth Márta
• 23. Félévi osztályozó értekezlet Kőszegen, Horvátzsidányban
• 25. Az 1. félév utolsó napja

FEBRUÁR
• 1. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje
• 6. Félévi értekezlet
• 9. SZM – bál Horvátzsidányban
Felelős: SZM
• 14-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése
Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök
• 15. Farsang Horvátzsidányban
Felelős: osztálytanítók, SZM
• 19. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny kiírása
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető, Bozó Patrícia
• 21. Iskolai farsang – felső tagozat (15.00- 19.00)
Felelős: DÖK, minden pedagógus
• 22. Iskolai farsang – alsó tagozat (projektnap)
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
• 25. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
• 25-március 1. Pénzügyi és vállalkozói témahét
Felelősök: Vilits Katalin és Skriba Ágnes
• 26-27. Művészeti Szemle iskolai fordulója
Felelősök: alsós és humán mk.

MÁRCIUS

• 4. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető, Vilits Katalin
• 5. Farsangfarka
• 6. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 6. Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Horvátzsidányban
Felelős: Kendik Zoltán
• 5-8. Városi Művészeti Szemle
• 12. Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Kőszegen
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
• 12. „Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
• 14. Ünnepély március 15-e tiszteletére
Kőszegen iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére, koszorúzás a Bersek szobornál és a Bersek- sírnál
Felelősök: Tóthné Pintér Gyöngyi, Kocsisné Pethő Judit, Vén Tamás, Szabóné Király Éva, Horváth Márta
Horvátzsidányban iskolai ünnepély a 3-4. osztály részvételével az anyaiskolában, 1-2. osztály a tagiskolában
• 18. 1. Manósuli
Felelős: alsós mk.
• 18-22. Fenntarthatósági témahét
Felelősök: Tóth- Percze Mária, Illés András
• 21. Városi és városkörnyéki matematika verseny kiírása
Felelős: Kiss Lajos Csaba
• 24. Munkaszolgálatosok emléknapja
• 25. 2. Manósuli
Felelősök: alsós munkaközösség

ÁPRILIS
• 1-30. Tanítók óvodai látogatása
Felelős: Tóthné Pintér Gyöngyi mk. vez.
• 3. Vezetőségi értekezlet
• 7. „Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
• 8. 3. Manósuli és szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek
• 8-12. Digitális témahét
Felelős: Szakosné Zsigmond Terézia, Ihász Orsolya
• 9. Szülői értekezlet 1- 4. évfolyam mindkét épületben
• 10. Szülői értekezlet 5- 8. évfolyam
• 11. Költészet napja Horvátzsidányban
Felelős: osztályfőnökök
• 12. Bechtold István városi természetismereti verseny
Felelős: Vilits Katalin főszervező és a természettudományos mk.
• 15. Városi és városkörnyéki matematika verseny
Felelős: Kiss L. Csaba mk. vez.
• 16. Holokauszt emléknapja
• 17. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap - nevelési értekezlet
• 18-23. Tavaszi szünet

MÁJUS
• 6. tantestületi kirándulás
• 7. Anyák napja Horvátzsidányban
Felelősök: osztályfőnökök
• 7. Szó+ Kincs= Szókincs verseny német és angol nyelvből 4. osztálynak
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 8. Horvátzsidányi 4. osztályosok látogatása a székhelyintézményben
Felelős: Kendik Zoltán
• 8. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 8-10. „Határtalanul” 7. évfolyam számára- Függőben
• 9-11. Erdei iskola 6.b
Felelős: Horváth Márta, Tóth Percze Mária, Vilits Katalin
• 10. Madarak és fák napja, „Miénk itt a rét” Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, valamennyi pedagógus
• 16-18. Erdei iskola 6.a
Felelős: Szabóné Király Éva, Tóth- Percze Mária, Vilits Katalin
• 22. Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyam
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 29. Országos kompetenciamérés- szövegértés, matematika 6. és 8. évfolyam
• 31. A Marija Goricai testvériskola fogadása + Gyermeknap Horvátzsidányban
• 31. Jutalomkirándulás Kőszegen
Felelős: osztályfőnöki mk.

JÚNIUS
• 1. Nyugdíjas pedagógusok köszöntése
• 3- 7. Kirándulás - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelős: osztálytanítók
• 3-7. Osztálykirándulások
Felelősök: osztályfőnökök
• 4. Nemzeti Összetartozás Napja
• 12. Tanév végi osztályozó értekezletek
• 13. Gyermeknap (Kőszeg)
Felelős: SZM, DÖK, minden pedagógus
• 14. Utolsó tanítási nap
• 17. Tanévzáró ünnepély Horvátzsidányban 17.00
Felelős: Nagy Istvánné, Kendik Zoltán
• 17-21. Nyári sport - és szabadidős tábor, helyben
Felelős: Kratochwill Zoltán, Kovácsné Szabó Orsolya, Molnár Gyöngyike Anna
• 17-21. Nyári népismereti tábor Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn
• 21. Tanévzáró ünnepély Kőszegen 17.00
Felelős: Szabóné Király Éva, Vén Tamás
• 26. Tanévzáró értekezlet 8.00 óra


AUGUSZTUS
• 30. Ostrom-megemlékezés, koszorúzás Kőszegen
Felelős: DÖK