Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.

1848. március 15.

„A haza minden előtt”

Forradalom, szabadságharc, bátorság, önfeláldozás, hazaszeretet, hit, remény, akarat…ezen szavak, érzések, gondolatok jutnak eszünkbe, ha március 15-e ünnepe közeleg. Az a tavaszi nap örökre belevésődött minden magyar emlékezetébe, szívébe.

Linkajánló
Reményt adott a győztes forradalom, a szabadság reményét, a politikai átalakulás, gazdasági fejlődés reményét, melyet a 12 pontban foglaltak össze.
A kőszegi születésű Bersek József, iskolánk névadója is harcolt a szabadságharc alatt a honvédseregben. Vitézségéért 1849. április 26-án, a csatatéren Görgei Artúr tüntette ki babérkoszorús érdemjellel.
1849. május 16-án maga Kossuth Lajos az ország kormányzó elnöke írja alá Bersek József ezredesi kinevezését. Ma a Romániában lévő Réven, a Zichyek urasági épületének kertje végében a nagy körtefa alatt pihen. A gróf egy vörös márvány sírkeresztet állíttatott ide, melyen ez a felirat áll:

Itt nyugszik
BERSEK JÓZSEF
1848-as honvéd
huszárezredes
1806-1865
Béke poraira!

Az iskola előtt álló Bersek-emlékműre tiszteletünk jeleként babérkoszorút helyeztünk, a temetőben lévő Bersek-emléksírra virágot tettünk, és kisfilmet készítettünk.

Versmondó: Zsigmond Bence 5. a osztályos tanuló
Dekoráció elkészítése: Szabóné Király Éva Anna tanárnő
Műsor szerkesztése: Horváth Márta tanárnő
Köszönöm közreműködésüket.

Iskolánk megemlékező kisfilmje mellett szíves figyelmükbe ajánljuk a Kiss Kata Zenekar ünnepi műsor-koncertjét is.

Büszkék vagyunk hős elődeinkre, nevüket, tettüket őrzi a történelem és az emlékezés. Tisztelet a Bátraknak!

Kovácsné Szabó Éva
igazgató