Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
> Bersek József Általános Iskola > Aktuális > 1848. március 15. „A haza minden előtt”

1848. március 15. „A haza minden előtt”

Forradalom, szabadságharc, bátorság, önfeláldozás, hazaszeretet, hit, remény, akarat…
Ezek a szavak, érzések, gondolatok jutnak eszünkbe, ha március 15-e, legszebb nemzeti ünnepünk közeleg. Az a tavaszi nap örökre belevésődött minden magyar emlékezetébe, szívébe.

Linkajánló
Reményt adott a győztes forradalom, a szabadság reményét, a politikai átalakulás, gazdasági fejlődés reményét, melyet a 12 pontban foglaltak össze.
A kőszegi születésű Bersek József, iskolánk névadója is harcolt a szabadságharc alatt a honvédseregben. Vitézségéért 1849. április 26-án, a csatatéren Görgei Artúr tüntette ki babérkoszorús érdemjellel.
1849. május 16-án maga Kossuth Lajos az ország kormányzó elnöke írta alá Bersek József ezredesi kinevezését. Ma a Romániában lévő Réven, a Zichyek urasági épületének kertje végében a nagy körtefa alatt pihen. A gróf egy vörös márvány sírkeresztet állíttatott ide, melyen ez a felirat áll:

Itt nyugszik

BERSEK JÓZSEF
1848-as honvéd
huszárezredes
1806-1865
Béke poraira!

Az iskola előtt álló Bersek-emlékműre tiszteletünk jeleként a diákönkormányzat babérkoszorút helyezett el, a temetőben lévő Bersek-emléksírra koszorú és mécses került.

Köszönöm a szép műsort a 2. a és 3. a osztályos tanulóknak, az iskola kamarakórusának, méltóképpen emlékezhettünk március 15-re. Köszönöm a műsor összeállítását és a felkészítést Szekérné Döbrösy Beáta és Lágler Tiborné osztályfőnököknek, Kocsisné Pethő Judit énekkarvezetőnek.
Köszönöm a dekoráció elkészítését Szabóné Király Éva Anna és Molnár Gyöngyike Anna tanárnőknek.
Köszönöm a műsoros kisfilm szerkesztését Horváth Márta tanárnőnek.
A rengeteg hiányzó diák miatt idén rendhagyó módon rádiós műsort készült március 15-e tiszteletére. Ennek kisfilmje található a mellékelt linken.

A városi műsor március 15-én, kedden 19 órakor lesz az iskola előtti Bersek emlékműnél.
Büszkék vagyunk hős elődeinkre, nevüket, tettüket őrzi a történelem és az emlékezés.

Kovácsné Szabó Éva
igazgató