Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Bersek József Általános Iskola,
Horvátzsidányi Tagiskolája
Horvátzsidányi Tagiskola
Iskolánkról:

Horvátzsidányi tagintézmény rövid története

Az iskola 1969/70. tanévtől körzetesített. A tantermek száma egy időben kevésnek bizonyult, így közvetlen szomszédságában, közös udvarral egy új iskolaépület is felépült 1992-ben. Ebben az épületben folyik jelenleg az oktatás. Az 1969-ben birtokba vett épület ugyanis már nem iskolaként funkcionál. Külön épületben működik (1973-óta) konyha és ebédlő.
Az iskola központi helyen, parkosított környezetben található. Rendezett játszóudvar és sportpálya tartozik hozzá, ami nemcsak a tanítványokat, hanem a környékbeli fiatalokat is vonzza.

A 2007/2008-as tanévtől a Bersek József Általános Iskola Horvátzsidányi Tagiskolájaként működünk.

2009-től az úgynevezett "kisiskolában" folyik a tanítás, mivel a nagyiskola épületét az alsós tagintézmény gazdaságtalanul tudta volna csak használni. Ezért a kisiskolában kisebb átalakítás zajlott le, amikor a legnagyobb osztálytermet kettéválasztották, valamint az egyik szertárból is egy kis termet alakítottak ki.
A két legnagyobb terem közül az egyik az 1. osztály, a másik a 2. osztály osztályterme jelenleg. A kettéválasztott terem közül az egyik a 3, a másik a 4. osztály terme.
Az egyik volt tornaszertár most az iroda helye. A tanári szoba egy régi kis szertár helyén van.
Az iskola barátságos környezete, légköre a tanulók jókedvű iskolába járásának is záloga.
Tornateremmel nem rendelkezünk. Hiányát jó időben nem érezzük, mivel aszfaltos futball - és röplabda pályánk van. Rossz időjárás esetén azonban a szomszédos kultúrotthon nagytermében lehet megtartani a sportfoglalkozásokat.
Létszámunk szépen lassan emelkedik. Ennek köszönhetően a 2016/2017-es tanévtől külön osztály az első és a második osztály, valamint a harmadik és negyedik osztályban külön tanítóval tanulják a magyart, matematikát és környezetismeretet. Ez azt is jelenti, hogy három fővel bővült tanítóink száma is. Nagyon figyeljük, keressük a pályázati lehetőségeket, amelyekkel az elöregedett épület felújítását szeretnénk megvalósítani. Addig is ügyelünk környezetünk tisztaságára, folyamatosan festve vannak falaink. A szülők segítségével virágosítás is zajlott, valamint az iskola külső környezetének alakításában is segítséget kapunk tőlük.
Az emelet még nem készült el. Az épület és a belső bútorzat folyamatos karbantartásra, felújításra és korszerűsítésre szorul. Legfontosabb a tető, az ablakok cseréje és a külső szigetelés lenne, valamint a vizesblokk korszerűsítése.
Egy kisebb kézikönyvtár segíti munkánkat, amely a tanórai és a napközis munkában nélkülözhetetlen, valamint önképzésre is lehetőséget ad. Hosszú távú terveink között szerepel a tetőtér beépítése, amely az 1992-es építkezés kapcsán úgy lett kialakítva, hogy bármikor beépíthető legyen. Tornaterem megépítésére minimális esélyt látunk.
A 2015/2016-os tanévben felvettük Horvátországban a Zágráb mellett található Marija Gorica nevezetű település iskolájával a kapcsolatot, és jó testvériskolai programokat szervezünk. Ősszel mi látogatunk ki, tavasszal ők jönnek vissza.