Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
> Bersek József Általános Iskola > Alapítványaink
Iskolánkról:

Alapítvány a Bersek József Általános Iskoláért

Az Alapítványt Dr. Schrott Géza hozta létre 2000-ben. Kezelő szerve a kuratórium, melynek vezetője Kiss Csaba.

Az Alapítvány célja:

  • kiemelkedő teljesítményt nyújtó, szociálisan rászoruló tanulók 8. osztály utáni továbbtanulásának egyszeri támogatása,
  • országos vagy megyei hirdetésű tanulmányi versenyek nevezési díjainak átvállalása rászorultság esetén,
  • iskola külföldi kapcsolatainak támogatása (utazás, ajándékok, belépőjegyek biztosítása)
  • a pedagógiai programban meghatározott speciális tevékenységek anyagi segítése,
  • megyei vagy országos versenyen résztvevő tanulók útiköltségének, szállásköltségeinek részbeni átvállalása.
Az Alapítvány vagyona az elmúlt években a szülők és pedagógusok adójának felajánlott egy százalékából gyarapodott. Ebben az évben már több személy és vállalkozás is biztosított céltámogatást.

Az Alapítvány pénzéből a céloknak megfelelően rendszeresen támogattuk tanulóinkat:

  • Támogattuk a tanulók nyári táborozását.
  • Hozzájárultunk a nyelvi hétre menő tanulók útiköltségeihez, a rászoruló gyerekek osztálykirándulás költségeihez, iskola által szervezett tanulmányi versenyek kiadásaihoz.
  • Félévente a 4. osztályos tanulókat jutalmaztuk, év végén a 8. osztályos tanulókat támogattuk.
  • Az iskola könyvtára részére nagy értékű könyveket vásároltunk.
  • A Be-Jó Táncegyüttest támogattuk.


Adószámunk: 18890679-1-18