Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Bersek József
Általános Iskola
Bersek József Általános Iskola
Iskolánkról:

A Bersek József Általános Iskola létrejöttének körülményei

Várkör 34. sz. alatt 1948 és 1961 között az iskola Általános Leányiskola néven működött. 1961-től 1996-ig Kossuth Zsuzsanna Körzeti Általános Iskola volt az elnevezése. Említésre méltó, hogy 1960-tól 1981-ig ének-zene szakosított tantervű osztálya volt minden évben.

A Felső krt. 4. sz. alatti telephely 1953-ig a Általános Leányiskolához tartozott, majd ebben az évben felvette a Landler Jenő Általános Fiúiskola nevet. 1989-től 1996-ig, az integrációig Herman Ottó nevét viselte. Tanulói zömmel a diákotthon lakói voltak. Jelenleg „A Vasút a Gyermekekért Alapítvány” Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon.

1996. augusztus 1-jétől a Bersek József Általános Iskola, a Herman Ottó Általános Iskola és a Kossuth Zsuzsanna Körzeti Általános Iskola összevonásával Központi Általános Iskola jött létre. 1998-ban Kőszeg Város Önkormányzata 56/1998. /V.28./ számú rendeletével a Központi Általános Iskola nevet Bersek József Általános Iskola névre változtatta.

2004. jún. 19-én kelt alapító okirat bővítette az iskola feladatát, új neve Bersek József Általános Iskola és Kőszeg Város Néptánciskolája lett.

2005. jún. 16-án kelt alapító okirat alapján újabb feladatot kapott az iskola, így új nevünk Bersek József Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat lett. Megváltozott az intézmény fenntartója is: Kőszeg és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás. Ettől az évtől intézményegységként az iskolához tartozik a kőszegszerdahelyi általános iskola, melynek új neve Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Intézményegysége lett.

2007. június 28-án kelt alapító okirat megszűntette az alapfokú néptáncoktatást. Ugyanekkor az intézmény tagiskolájává vált a KIKI Általános Iskola Horvátzsidány.

A székhely iskolaépület a Táncsics M. u. 18. szám alatt 1963-ban épült. Állapota az eltelt évtizedek során leromlott. Fenntartói döntés alapján 2001-ben kezdődött meg az intézmény felújítása. Négy tanteremmel, egy számítástechnika teremmel és egy szertárral bővült az emeletráépítés során. A művészeti szaktanterem kialakítása elősegíti a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak teljesítését. 2003. október közepéig megvalósult a tornatermet kiszolgáló helyiségek átalakítása és teljes felújítása, valamint a földszinti és az emeleti mosdóhelyiségek átalakítása. Munkánkat segíti két új irodahelyiség kialakítása is. 2006 nyarán részleges felújítás zajlott a tornateremben, melynek során kicserélték a parkettát, falburkolattal látták el a termet. A jelenleg magas tetős, jól szigetelt külső nyílászárókkal ellátott, szépen dekorált épületbe szívesen járnak a gyermekek.